Night Mode Night Mode
Day Mode Day Mode

DALL·E 3: AI billedgengivelse

Hvad er DALL·E 3?

DALL·E 3 markerer en signifikant forbedring i forhold til tidligere AI-systemer inden for billedgenerering. Denne avancerede teknologi forstår nuancer og detaljer bedre, hvilket gør det muligt at oversætte idéer til utroligt præcise billeder. Den er nu tilgængelig for ChatGPT Plus og Enterprise-brugere og vil også blive tilgængelig via API og på OpenAI’s platform senere.

Hvad Gør DALL·E 3 specielt i forhold til konkurrenterne?

 • Forbedret præcision og detaljer
  DALL·E 3 har forbedret evnen til at fange præcise detaljer, hvilket resulterer i billeder, der er tættere på det, brugeren forestiller sig.
 • Integration med ChatGPT
  En spændende ny feature er integrationen mellem DALL·E 3 og ChatGPT, hvilket muliggør finjustering af prompts og genfremstilling af billeder.
 • Forbedring af billedtekster
  Den nye version forbedrer også kvaliteten af billedtekster, hvilket bidrager til mere nøjagtige tekst-til-billede-modeller.
 • Realistisk og detaljeret gengivelse
  DALL·E 3 kan nu arrangere objekter naturligt i en scene og afbilde menneskelige træk med stor nøjagtighed.
 • Forbedret tekstgengivelse
  Denne version har også forbedret evnen til at generere læselige og professionelt stilede bogstaver og logoer.
 • Forståelse af komplekse anmodninger
  Modellen har forbedret forståelsen af komplekse og nuancerede billedanmodninger, hvilket gør det muligt at følge detaljerede beskrivelser nøjagtigt.

Sikkerhedsforanstaltninger og etiske overvejelser

DALL·E 3 inkluderer sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse evnen til at generere voldeligt, voksent eller hadefuldt indhold. OpenAI arbejder på at identificere AI-genererede billeder og forbedre sikkerhedspraksisser yderligere.

Eksempler på billeder lavet med DALL·E 3

Rigtig mange af de billeder du finder her på aibi.dk er generet via en tekst prompt i ChatGPT, men herunder er et par specifikke eksempler på hvad du kan få den til at lave. Jeg inkluderer prompten jeg har brugt til at få billederne skabt.

Prompt brugt i ChatGPT til at genererer billedet:
A digital painting of a futuristic robot assisting a man in a dimly lit room, the robot’s sleek, metallic design casting soft reflections on the walls. The man, deeply focused on creating stunning graphics on a large digital canvas, with the robot’s mechanical arm gently guiding his. Drawn with:subtle lighting, intricate details on the robot, creative ambiance, glibatree prompt, hd quality, natural look –ar 16:9
Prompt brugt i ChatGPT til at genererer billedet:
A digital painting of an AI-enhanced creative workshop, a woman artist sketching on a holographic tablet, aided by a sleek, floating robot. The room is filled with soft, ambient light, highlighting their collaborative efforts on an innovative art project. Drawn with:ethereal lighting, detailed textures on the robot and tablet, inspirational atmosphere, glibatree prompt, hd quality, natural look –ar 16:9
Prompt brugt i ChatGPT til at genererer billedet:
A photorealistic image of an artificial bee swarm, comprised of tiny robotic bees, searching for electric nectar in a high-tech garden. The metallic sheen of the bees contrasts with the vibrant electronic flowers, emitting soft glows. Taken on:high-definition digital camera, with a focus on dynamic composition and intricate details, glibatree prompt, hd quality, natural look –ar 16:9

Begrænsninger og fremtidige forbedringer

På trods af fremskridtene har DALL·E 3 begrænsninger, herunder udfordringer med rumlige forhold og lang tekst. OpenAI arbejder på at forbedre disse aspekter i fremtidige versioner.

Konkurrenter til DALL·E 3

DALL·E 3’s konkurrenter omfatter:

 1. Midjourney: Brugerne skal oprette en Discord-konto for at bruge denne service, som tilbyder en unik oplevelse i at observere genereringsprocessen.
 2. ImgCreator.AI: Kendt for sin multifunktionalitet, der strækker sig ud over illustration til at inkludere 3D design og realistisk fotografering.
 3. Simplified: Brugerne kan vælge mellem DALL-E model og Stable Diffusion for at generere billeder.
 4. Stable Diffusion: En gratis AI-kunstgenerator, der tilbyder et bredt udvalg af tilpasningsmuligheder for unikke billedstile.
 5. Playground AI: En AI der tilbyder muligheden for at skabe op til 500 billeder dagligt gratis, med visse begrænsninger.
Introduktion til DALL·E 3

Fremtiden for DALL·E 3

Fremtiden ser lovende ud med kontinuerlige forbedringer i billedgengivelse og sikkerhedsforanstaltninger. Med sin evne til at generere stadigt mere realistiske og detaljerede billeder, står DALL·E 3 som en banebrydende teknologi i grænsefladen mellem AI og kunst. Samtidig arbejder OpenAI på at adressere de nuværende begrænsninger og udfordringer, hvilket lover godt for fremtidige innovationer inden for AI-genererede billeder.

dalle3

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilbage til toppen
Close